Продажби

 2 page 00012 1

 МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

УПИ V-1344, кв. 33, м. „ж.к. Връбница-1", гр. София
Свали информация и разположение на сградата в PDF:
 
 
 БЛОК "А" ЕТАЖ 2  БЛОК "А" ЕТАЖ 3  БЛОК "А" ЕТАЖ 4-Продаден  БЛОК "А" ЕТАЖ 5-Продаден  БЛОК "А" ЕТАЖ 6-Продаден БЛОК "А" ЕТАЖ 7-Продаден   БЛОК "А" ЕТАЖ 8 -Продаден
 БЛОК "А" ЕТАЖ 9  БЛОК А ЕТАЖ 10- Продаден